ALLERGIE

WAT IS EEN ALLERGIE?
Een allergie is een overdreven sterke reactie van het afweerapparaat op stoffen van buitenaf. Normaal is, dat bij een eerste contact met vreemde stoffen het afweerapparaat reageert met het aanmaken van afweerstoffen en afweercellen. Op die manier is een lichaam in de toekomst bestand tegen die invloeden van buitenaf. Heel veel afweerprocessen verlopen zonder dat mensen of dieren dat zelf in de gaten hebben. De bedoeling is dan, dat bij volgende contacten het lichaam de verdediging al paraat heeft tegen belagers van buitenaf. Bij volgende contacten zou er dus niets moeten gebeuren. Bij allergie patienten gaat het hier echter mis. Het afweerapparaat gaat paniekerig reageren en er volgt een heftig reactie van bijvoorbeeld de huid. Die reactie bestaat uit een productie van stoffen die leiden tot een ontsteking en het optreden van jeuk. Een stof die een allergische reactie teweeg brengt noemen we een allergeen. Een allergie of overgevoeligheidsreactie is een belangrijke oorzaak van jeuk en huidklachten bij onze huisdieren. We zien hierbij af en toe een beetje tot enorme jeuk waarbij ze onophoudelijk bijten, likken en krabben, soms tot bloedens toe. De problemen worden veroorzaakt doordat het dier overgevoelig is voor bepaalde stoffen in zijn omgeving. Het best valt dit te vergelijken met hooikoorts bij de mens, ook hier is nl. sprake van een allergische reactie op huisstof, graszaad en dergelijke. Bij honden blijken huisstof, huisstofmijten, huidschilfers van de mens en de kat en het speeksel van de vlo meestal de boosdoener. Ook van voedsel wordt wel gezegd dat het allergieen zou opwekken maar uit onderzoek blijkt dat toch maar een klein deel van de overgevoeligheidsreacties veroorzaakt wordt door de voeding. Ook de anaalklierontsteking speelt een grote rol in het veroorzaken van allerlei huidreacties. Het ontstoken materiaal uit de anaalzak komt uiteindelijk in de bloedbaan terecht. Dit is te vergelijken met de huidreacties bij nierpatienten en patienten met b.v. een baarmoederontsteking.

ATOPIE
Een belangrijke vorm van allergie bij de hond is atopie. Atopie is een erfelijke allergie voor allergenen die worden ingeademd. Als allergenen kennen we bloeiende gewassen (zoals grassen, onkruiden, bomen), huidschilfers van mensen of dieren en diverse huisstof- en voedermijten. Meestal treden de eerste verschijnselen van atopie al vr de leeftijd van 3 jaar op. In het begin kunnen ze incidenteel voorkomen bijvoorbeeld in bepaalde periodes van het jaar (stuifmeel); later continu.Allergieen komen voor bij alle rassen, maar bij sommige rassen zien we duidelijk meer problemen dan bij andere.

ANDERE ALLERGIEEN
Er zijn ook andere vormen van allergie, die om extra diagnostiek vragen en de waarde van een intradermale test beperken. Voorbeelden van andere allergieen zijn: vlooienallergie, voedingsallergie, contactallergie, medicijnallergie en bacteriele allergie. Bij contactallergie denken we bijvoorbeeld aan een allergische reactie op vloerbedekking en schoonmaak middelen. Omdat de symptomen van de verschillende allergieen veel op elkaar lijken is goed onderzoek naar de oorzaak van de allergie belangrijk.

SYMPTOMEN
Het meest opvallende symptoom is jeuk, dat zich uit door likken, bijten en schuren. Bekende plaatsen zijn kop, oren, poten, oksels, liezen, rug en rond de anus. Daarbij treden huidontstekingen, puisten, korsten en haaruitval op. De huid kan door de voortdurende irritatie zwart worden door pigmentvorming en er zitten soms kleine puistjes op, die later openbarsten en korstjes vormen.Vaak komt er nog een bacteriele infectie bij en die is weer moeilijk te onderscheiden van een echte primaire bacteriele allergie. In sommige gevallen doen ook de ogen mee en is er sprake van een slijmerige / etterige ooguitvloeiing.Wanneer een dier in contact komt met een stof die niet in zijn lichaam thuishoort, reageert hij hierop met een afweerreactie. Bij een allergische reactie gebeurt dit ook, maar dan overdreven. Er is dus sprake van een soort paniekreactie van het lichaam op een betrekkelijk onschuldige stof. Waarom dit gebeurt is nog niet helemaal duidelijk, maar de gevolgen zijn maar al te goed zichtbaar: jeuk!!!

DIAGNOSE
De meeste dieren met.jeuk hebben geen allergie. De belangrijkste oorzaak voor jeuk blijven vlooien en anaalklierontstekingen. Ook luizen, teken, vachtmijten en schimmels kunnen huidklachten geven. Bovendien bestaan er ziekten van de huid zelf. Om vast te stellen of een dier allergisch is, is het dus van belang eerst alle andere oorzaken voor de huidproblemen uit te sluiten. Om een voedselallergie uit te sluiten, kunnen we het dier gedurende zes weken dieetvoeding geven. Is er een verbetering zichtbaar, is een voedselallergie waarschijnlijk. Hiernaast kunnen we bij honden, net als bij mensen, een allergietest doen.

ALLERGIETEST
We scheren een stukje huid kaal en spuiten hier een aantal stoffen in waarvan bekend is dat ze vaak problemen geven. Na een bepaalde tijd kunnen we de test aflezen. Op deze wijze proberen we te ontdekken of een dier allergisch is en ook waarvoor.

BEHANDELING
Hebben we eenmaal vastgesteld dat uw dier allergisch is dan zijn er verschillende manieren om dit te behandelen. Met medicijnen is het goed mogelijk om de klachten de kop in te drukken. Het is echter niet altijd zo dat dit tot blijvende genezing leidt. Uw dier zal dus levenslang af en toe medicijnen nodig hebben. Een tweede manier van behandelen is desensibiliseren We moeten dan eerst weten waardoor de allergie wordt veroorzaakt (allergietest) daarna wordt de patient gedurende enkele maanden ingespoten met een toenemende dosis van de stof die de problemen veroorzaakt. Op deze wijze hopen we het lichaam aan de stof te laten wennen, waardoor na verloop van tijd de allergie afneemt. Hierbij is de kans op succes ongeveer 65%. Slaagt deze methode dan is het dier meestal voor lange tijd van zijn probleem verlost. Soms is het nodig om de behandeling op een later tijdstip te herhalen. Heeft het dier een voedselallergie, dan is het zaak een soort voer te kiezen waarbij de klachten wegblijven. De simpelste oplossing is een speciaal dieetvoer te geven. Honden en katten met anaalklierproblemen kunnen geholpen worden d.m.v. een operatie, waarbij de anaalzakjes worden verwijderd. Ook kunnen ze uitgedrukt of gespoeld worden maar dan komen de klachten terug omdat het spiertje rondom het anaalzakje niet goed functioneert. Anaalklieren zijn alleen nodig in de natuur, om het territorium van hond of kat af te zetten. In de huidige maatschappij kunnen ze rustig zonder. Na een operatie zijn de honden en katten gemakkelijker te behandelen voor allerlei allergieen en huidaandoeningen, omdat de anaalklierontsteking vaak de onderliggende oorzaak is.

ERFELIJKHEID
Uit het feit dat bepaalde rassen duidelijk meer problemen hebben, mogen we aannemen dat het in zekere mate erfelijk bepaald is. Inmiddels is ook gebleken dat sommige lijnen binnen een ras meer problemen hebben. Het is raadzaam terughoudend te zijn bij fokken met allergische dieren.

Huidklachten zijn een veel voorkomend probleem bij huisdieren. Allergieen zijn niet de belangrijkste reden hiervoor, maar geven wel langdurige klachten. Ieder dier dat verdacht wordt van een allergie, dient goed onderzocht te worden om andere oorzaken uit te sluiten. Is eenmaal vastgesteld dat een dier allergisch is dan zijn er verschillende behandelingswijzen mogelijk. Wel moeten we ons realiseren dat het vaak levenslang een probleem voor het dier en zijn baas is!


Bron: Shar-Pei Kennel Tsjoeng-Foe / Inge Bijvoets.